Počet záznamov: 1  

Ekonomické posúdenie výroby tepla v blokových kotolniach

  1. URBAN, František - KUČÁK, Ľubor - MUŠKÁT, Peter. Ekonomické posúdenie výroby tepla v blokových kotolniach. In Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : 14. medzinárodná konferencia.Tatranské Matliare,6.-10.3.2006. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2006, s.83-88. ISBN 80-89216-06-4. J*
Počet záznamov: 1