Počet záznamov: 1  

Určenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu

  1. FABUŠ, Michal et al. Určenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu. In Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : 14. medzinárodná konferencia.Tatranské Matliare,6.-10.3.2006. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2006, s.437-442. ISBN 80-89216-06-4. J*
Počet záznamov: 1