Počet záznamov: 1  

Kompozitný materiál meď - 10 obj. % MWCNTS

  1. EMMER, Štefan - KOVÁČIK, J. - BIELEK, Jozef. Kompozitný materiál meď - 10 obj. % MWCNTS. In Technológia 2007 : Zborník prednášok.10.medzinárodná konferencia. Bratislava, 19.-20.9.2007. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, s.51-56. ISBN 978-80-227-2712-9. E*, E*1106/02/2007
Počet záznamov: 1