Počet záznamov: 1  

Hodnotenie kvality merania

  1. OBMAŠČÍK, Michal - BÁTORA, Bohumil - ŠTEKLÁČ, Dušan. Hodnotenie kvality merania = Evaluation of measurement quality. In Funkčné povrchy 2006 : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006, s.192-203. ISBN 80-8075-137-4. M*
Počet záznamov: 1