Počet záznamov: 1  

Recenzia na: Architektúra na Slovensku

  1. THURZO, Igor. Recenzia na: Architektúra na Slovensku. In Projekt. roč.48, č. 3 (2006), s.85. ISSN 1335-2180. A*
Počet záznamov: 1