Počet záznamov: 1  

Komunikatívnosť ako súčasť manažérskych schopností

  1. KAJANOVÁ, Jana. Komunikatívnosť ako súčasť manažérskych schopností. In ŠPIRKO, Dušan. Zodpovednosť odborníka (inžiniera,manažéra,učiteľa) v súčasnom svete : Zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia.Bratislava,25.1.2007. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, s.77-82. ISBN 978-80-227-2600-9. C*schkEPC2007/0222
Počet záznamov: 1