Počet záznamov: 1  

Vybrané aspekty riadenia nákladov

  1. KAJANOVÁ, Jana. Vybrané aspekty riadenia nákladov. In Moderné prístupy k manažmentu podniku : 17. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 6.-7.9.2007. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, s.312-319. ISBN 978-80-227-2750-1. C*schkEPC2007/0242
Počet záznamov: 1