Počet záznamov: 1  

Návrh automatického riadenia malých vodných elektrární = Automatic regulation proposal for Hydroelectric Power plants

  1. ROTH, Róbert. Návrh automatického riadenia malých vodných elektrární = Automatic regulation proposal for Hydroelectric Power plants : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007. 50 s.

Počet záznamov: 1