Počet záznamov: 1  

Financie a mena

  1. BEŇOVÁ, Elena. Financie a mena. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8078-142-2. M*

Počet záznamov: 1