Počet záznamov: 1  

REHVA - EPBD ( Energy Performance of Buildings Directive )

  1. MAGYAR, Zoltán - PETRÁŠ, Dušan - KRAJČÍK, Michal. REHVA - EPBD ( Energy Performance of Buildings Directive ). In Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : Zborník prednášok zo 16. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 3.-7.3. 2008. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2008, s.27-34. ISBN 978-80-89216-19-2. V*290/71/2008
Počet záznamov: 1