Počet záznamov: 1  

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

  1. ŠVAŘÍČEK, Roman - ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

Počet záznamov: 1