Počet záznamov: 1  

Operačná analýza

  1. BREZINA, Ivan - IVANIČOVÁ, Zlatica - PEKÁR, Juraj. Operačná analýza. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 242 s. ISBN 978-80-8078-176-7.

Počet záznamov: 1