Počet záznamov: 1  

Investiční strategie pro třetí tisíciletí

  1. KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 5. přeprac. a rozšír.vyd. Praha : Grada, 2008. 287 s. ISBN 978-80-247-2559-8. M*