Počet záznamov: 1  

Aplikácia firemnej kultúry v podmienkach slovenských podnikov ako predpoklad ich konkurencieschopnosti. Corporate culture application in conditions of slovak enterprises as an assumption of their competitivenes

  1. ČAMBÁL, Miloš - HOGHOVÁ, Katarína. Aplikácia firemnej kultúry v podmienkach slovenských podnikov ako predpoklad ich konkurencieschopnosti. Corporate culture application in conditions of slovak enterprises as an assumption of their competitivenes = Corporate culture application in conditions of slovak enterprises as an assumption of their competitivenes. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Č. 24 (2008), s.23-31. ISSN 1336-1589. M*
Počet záznamov: 1