Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava = Application of arrangements for better motivation system in company - Slovak dock-yard in Komárno, joint stock company Bratislava

  1. ZSIGÓ, Tomáš. Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava = Application of arrangements for better motivation system in company - Slovak dock-yard in Komárno, joint stock company Bratislava : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008. 57 s.

Počet záznamov: 1