Počet záznamov: 1  

Sledovanie procesu difúzie striebra do spekaného čadiča pomocou elektrických metód = Observing the diffusion of silver into sintered basalt with electric methods

  1. KAMOCSAI, Imrich. Sledovanie procesu difúzie striebra do spekaného čadiča pomocou elektrických metód = Observing the diffusion of silver into sintered basalt with electric methods : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008. 45 s.

Počet záznamov: 1