Počet záznamov: 1  

Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19

  1. DVOŘÁKOVÁ, Viera (zost.). Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008. 319 s. ISBN 978-80-89175-25-3.

Počet záznamov: 1