Počet záznamov: 1  

Technická výbava modernej architektúry a pamiatkový romantizmus

  1. DULLA, Matúš. Technická výbava modernej architektúry a pamiatkový romantizmus. In Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008, s.22-29. ISBN 978-80-89175-25-3. A*
Počet záznamov: 1