Počet záznamov: 1  

Veličiny a jednotky SI

  1. HOLÁ, Oľga - PRUŽINEC, Jozef. Veličiny a jednotky SI. Alfa, 1988. 60 s. C*

Počet záznamov: 1