Počet záznamov: 1  

Systém na inventarizáciu a distribúciu používateľských nastavení v prostredí rozsiahlych počítačových sietí LAN/WAN = System for inventory and distribution of user settings in the environment of large LAN/WAN computer networks

  1. BLÜML, Mario. Systém na inventarizáciu a distribúciu používateľských nastavení v prostredí rozsiahlych počítačových sietí LAN/WAN = System for inventory and distribution of user settings in the environment of large LAN/WAN computer networks : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. 68 s.

Počet záznamov: 1