Počet záznamov: 1  

Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi=Actual marketing´s trends in theory and praxis

  1. STRIŠŠ, Jozef - A KOL. Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi=Actual marketing´s trends in theory and praxis. 1. vyd. Žilina : EDIS, 2008. ISBN 978-80-8070-964-8.

Počet záznamov: 1