Počet záznamov: 1  

3 D vizualizácie archeologických pmiatok

  1. MINAROVIECH, Jana. 3 D vizualizácie archeologických pmiatok. In Bardkontakt 2009 : Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok. Bardejov 25.august 2009. Bardejov : Mesto Bardejov, 2009, s.23-29. ISBN 978-80-970188-9-4.
Počet záznamov: 1