Počet záznamov: 1  

Finančná analýza vo finančnom riadení podniku

  1. HORVÁTHOVÁ, Silvia - URBANOVIČOVÁ ROD.HOLKOVIČOVÁ, Kristína. Finančná analýza vo finančnom riadení podniku. In Nové trendy v manažmente : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín, 26.-27.11.2008. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008, s.213-219. ISBN 978-80-8075-370-2.
Počet záznamov: 1