Počet záznamov: 1  

Moderné prístupy k manažmentu podniku

  1. KAJANOVÁ, Jana (ed.). Moderné prístupy k manažmentu podniku : Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava/SR/ 10.- 11.9. 2009. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2009. CD /510 s. ISBN 978-80-227-3169-0.

Počet záznamov: 1