Počet záznamov: 1  

Spoločenská prestíž učiteľov vysokých škôl v SR a v ČR po roku 1989

  1. JAKÓCZY, Ladislav. Spoločenská prestíž učiteľov vysokých škôl v SR a v ČR po roku 1989. In Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009, s.47-59. ISBN 978-80-8105-106-7. M*
Počet záznamov: 1