Počet záznamov: 1  

Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD]

  1. PICHŇA, Juraj. Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD] : bakalárska práca. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009. 43 s.

Počet záznamov: 1