Počet záznamov: 1  

Webový portál pre cestovnú kanceláriu = Web portal for travel agency

  1. BAKUS, Michal. Webový portál pre cestovnú kanceláriu = Web portal for travel agency : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. 51 s.

Počet záznamov: 1