Počet záznamov: 1  

Dynamické javy v tepelných napájačoch CZT

  1. PRIKKEL, Karol - A KOL. Dynamické javy v tepelných napájačoch CZT : Výskumná správa SjF SVŠT Bratislava-EGU Praha. Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1989. 61 s.

Počet záznamov: 1