Počet záznamov: 1  

Vplyv plavebnej pripravovanej plavby na dolnom Váhu na regulačné funkcie VE Kráľová

  1. DUŠIČKA, Peter - KOL. AUTOROV. Vplyv plavebnej pripravovanej plavby na dolnom Váhu na regulačné funkcie VE Kráľová : Výskumná úloha. Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 1999.

Počet záznamov: 1