Počet záznamov: 1  

Pozemné komunikácie a dráhy. Aplikácia nových legislatívnych predpisov a noriem v dopravnom staviteľstve

  1. Pozemné komunikácie a dráhy. Aplikácia nových legislatívnych predpisov a noriem v dopravnom staviteľstve : 5. konferencia s medzinárodnou účasťou.Herľany,SR,6.-7.10.2009. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. 64 s. ISBN 978-80-553-0328-4.

Počet záznamov: 1