Počet záznamov: 1  

Požiarna bezpečnosť tunelov, legislatíva na Slovensku a v zahraničí

  1. LEDÉNYIOVÁ, Tatiana - CHABROŇOVÁ, Jana. Požiarna bezpečnosť tunelov, legislatíva na Slovensku a v zahraničí. In Pozemné komunikácie a dráhy. Aplikácia nových legislatívnych predpisov a noriem v dopravnom staviteľstve : 5. konferencia s medzinárodnou účasťou.Herľany,SR,6.-7.10.2009. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009, s.51-56. ISBN 978-80-553-0328-4. V*150/62/2009
Počet záznamov: 1