Počet záznamov: 1  

Význam medzipredmetových vzťahov vo výučbe matematiky a fyziky na technických univerzitách

  1. GABKOVÁ, Jana - HALUSKOVÁ, Soňa. Význam medzipredmetových vzťahov vo výučbe matematiky a fyziky na technických univerzitách. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. - Brno, May 20, 2010. Brno : Univerzita obrany, 2010, s.[8]. ISBN 978-80-7231-722-6. J*
Počet záznamov: 1