Počet záznamov: 1  

Programy cezhraničnej spolupráce

  1. RUSKO, Miroslav - BOLEMAN, Tomáš. Programy cezhraničnej spolupráce. In Manažérstvo životného prostredia 2008 : Zborník príspevkov z 8. konferencie so zahraničnou účasťou. Bojnice, 5. - 6. december 2008. 1. vyd. Žilina : STRIX, 2008, s.270-277. ISBN 978-80-89281-34-3. M*
Počet záznamov: 1