Počet záznamov: 1  

Návrh informačného systému pre obchodnú spoločnosť

  1. BLŠTÁK, Peter. Návrh informačného systému pre obchodnú spoločnosť. STU v Bratislave MTF UIAM, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75249> M*

Počet záznamov: 1