Počet záznamov: 1  

Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d

  1. CHVÍLOVÁ, Miroslava. Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d. STU v Bratislave MTF UPMK, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58263> M*

Počet záznamov: 1