Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku GRAFOBAL, a. s., Skalica

  1. KOLÍNEK, Tomáš. Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku GRAFOBAL, a. s., Skalica. STU v Bratislave MTF UPMK, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52911> M*

Počet záznamov: 1