Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingovej komunikácie v spoločnosti Elastik, s.r.o

  1. VIDEN, Roman. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingovej komunikácie v spoločnosti Elastik, s.r.o. STU v Bratislave MTF UPMK, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46920> M*

Počet záznamov: 1