Počet záznamov: 1  

Návrh implementácie etických zásad v marketingovej komunikácií v priemyselných podnikoch

  1. HRČKA, Jozef. Návrh implementácie etických zásad v marketingovej komunikácií v priemyselných podnikoch. STU v Bratislave MTF UPMK, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63343> M*

Počet záznamov: 1