Počet záznamov: 1  

Bioplynová stanica ako technologický celok na spracovanie biomasy

  1. DRAGULOVÁ, Zuzana. Bioplynová stanica ako technologický celok na spracovanie biomasy. STU v Bratislave MTF UBEI, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73094> M*

Počet záznamov: 1