Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie účinnosti biologického stupňa vybranej čistiarne odpadových vôd

  1. MRÁZOVÁ, Eva. Zhodnotenie účinnosti biologického stupňa vybranej čistiarne odpadových vôd. STU v Bratislave MTF UBEI, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75590> M*

Počet záznamov: 1