Počet záznamov: 1  

Návrh informačného systému firmy prevádzkujúcej internetový portál firiem a organizácií mesta

  1. VLK, Ivan. Návrh informačného systému firmy prevádzkujúcej internetový portál firiem a organizácií mesta. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. 86 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23480> E*

Počet záznamov: 1