Počet záznamov: 1  

Komunitný web: interaktívny webový portál pre malé a stredné spoločnosti

  1. BOĎA, Marek. Komunitný web: interaktívny webový portál pre malé a stredné spoločnosti. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. 26 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61804> E*

Počet záznamov: 1