Počet záznamov: 1  

Možnosti využitia technológie InSAR na určenie digitálneho modelu reliéfu

  1. BAKOŇ, Matúš. Možnosti využitia technológie InSAR na určenie digitálneho modelu reliéfu. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47509> V*

Počet záznamov: 1