Počet záznamov: 1  

Vyhľadávanie informácií o znalostiach a zručnostiach adeptov

  1. JURÍK, Miroslav. Vyhľadávanie informácií o znalostiach a zručnostiach adeptov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010. 74 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48419> I*

Počet záznamov: 1