Počet záznamov: 1  

Nové trendy v marketingu. Dôsledky hospodárskej krízy - výzva pre marketing

  1. Nové trendy v marketingu. Dôsledky hospodárskej krízy - výzva pre marketing : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-4.11.2010, Smolenice, SR. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-205-7. M*

Počet záznamov: 1