Počet záznamov: 1  

Bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení, mikrotunelovanie

  1. LEDÉNYIOVÁ, Tatiana - CHABROŇOVÁ, Jana. Bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení, mikrotunelovanie. In Stavba. roč.13, č.4 (2010), s.64-68. ISSN 1335-5406. V*150/62/2010
Počet záznamov: 1