Počet záznamov: 1  

Bezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení

  1. LEDÉNYIOVÁ, Tatiana. Bezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení. In Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011, s.nestr. ISBN 978-80-277-3469-1. V*150/63/2011
Počet záznamov: 1