Počet záznamov: 1  

Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov

  1. SVOBODA, Martin. Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011. 95 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75128> M*

Počet záznamov: 1