Počet záznamov: 1  

Využitie metód multikriteriálneho rozhodovania pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja podnikov

  1. SEKERA, Branislav - HRDINOVÁ, Gabriela. Využitie metód multikriteriálneho rozhodovania pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja podnikov. In Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi : Sborník z konference konané dne 29.března 2011, Zlín, ČR. Praha : ČSOP, 2011, s.381-392. ISBN 978-80-260-0023-5. M*
Počet záznamov: 1