Počet záznamov: 1  

Metamorfózy prírodných vied

  1. KREMPASKÝ, Július. Metamorfózy prírodných vied. In KREMPASKÝ, Július - SCHAUER, František - OŽVOLDOVÁ, Miroslava - ČERŇANSKÝ, Peter. Učiteľ prírodných vied pre tretie tisícročie. 1.vyd. Trnava : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2011, s.9-53. ISBN 978-80-8082-440-2. E*140/02/2011 - C2
Počet záznamov: 1